Bipolar Bir Çocuğun Gösterdiği Belirtiler

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bipolar bozukluk veya manik depresyon ciddi bir hastalıktır ancak tedavi edilebilir. Aşırı enerji, ruh hali, davranış ve düşünce dalgalanmaları ile karakterize bir beyin bozukluğudur. Semptomlar erken çocuklukta veya hatta bebeklik döneminde mevcuttur. Ayrıca yetişkinlik veya ergenlik döneminde aniden ortaya çıkabilir. Ancak günümüzde çocuklukta bipolar bozukluk tanısı sıklıkla yapılmaktadır. Bunun nedeni, doktorların bipolar bozukluğu olan küçük çocukları artık daha kolay tanımlayıp tedavi edebilmeleridir.

Erken önlem ve tedavi, bu çocuklar büyüdükçe iyileşmek, istikrarı sağlamak ve hayattan zevk almak için daha fazla şans sağlar. Uygun tedaviler, yalnızca etkilenen çocukların yaşamlarında değil, ailelerinde de olumsuz etkileri azaltır.

Bipolar bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin aileleri, destek ve bilgi için çaresiz kalabilir. Bipolar bozukluğu öğrenmek, doğru tedaviyi bulmanın ilk adımıdır. Bu durumun çocuklarda ortaya çıkışı, epidemiyolojik çalışmalar olmadığı için henüz bilinmemektedir. Ancak bipolar bozukluk, tüm dünyadaki yetişkinlerin yaklaşık %1 ila %2’sini etkileyebilir. Çocuklarda semptomların teşhis edilmesi, uzun vadeli etkilerini önleyebilir.

ABD’de bipolar bozukluk tanısı konan çocukların DEHB’si (hiperaktivite bozukluğu olan dikkat eksikliği) vardır. Gençlerde ve çocuklarda depresyon tipik olarak tekrarlayıcı ve kroniktir. Çeşitli araştırmalar, depresyonlu çocuk ve genç yetişkinlerin 3.4 milyon önemli oranının aslında bipolar bozukluğun erken belirtilerini yaşadığını, ancak manik dönemin henüz hiç yaşanmadığını ortaya koymaktadır.

Çocuklarda enerji ve ruh hali açısından bipolar bozuklukta belirgin değişiklikler görülür. Yüksek düzeyde enerjinin eşlik ettiği kalıcı aşırı ajitasyon veya sevinç durumuna mani, düşük enerji düzeylerinin eşlik ettiği sürekli aşırı sinirlilik veya üzüntü durumuna ise depresyon denir.

Çocukları etkileyen bu hastalık yetişkinlerden çok farklı görünebilir. Genel olarak, çocuklarda depresyon ve maninin kombine semptomları ile sürekli, devam eden duygudurum bozuklukları vardır. Ruh halleri arasındaki bu şiddetli ve hızlı döngü, kronik sinirlilik üretebilir. Bazen, bölümler arasında iyilik hali kendini gösterir.

Ebeveynler, bipolar bozukluğu olan çocuklarının, sinirli veya genişleyen ruh hali, oyundaki coşku eksikliği, aşırı üzüntü, birkaç saat ve hatta günler sürebilen hızlı ruh hali değişimleri, uzun süren, patlayıcı ve yıkıcı öfkeler gibi belirtiler gösterdiğini ortaya çıkardı. , ayrılık kaygısı, otoriteye meydan okuma, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı, ajitasyon, gece terörü, yatak ıslatma, çok az ya da çok fazla uyuma, tatlı ve karbonhidratlara yönelik sık ve şiddetli istek, birden fazla etkinlik ve projeye aşırı derecede dahil olma, bozulmuş muhakeme, yarışan düşünceler, dürtüsellik , çok fazla konuşma baskısı, gözüpek davranışlar sergileme, erken gelişmiş veya uygunsuz cinsel davranışlar, halüsinasyonlar ve kuruntular ve büyüklenmeci inanç veya yasalara veya mantığa karşı gelen aşırı özgüven.

Bipolar bozukluk belirtileri daha erken ortaya çıkabilir. Belirtiler bebeklerde bile teşhis edilebilir. Daha sık olarak, anneler daha sonra bipolar bozukluk teşhisi konan çocuklarının uyumakta zorluk çektiklerini ve düzensiz bir şekilde yerleştiklerini bildirmişlerdir. Bu çocuklar olağanüstü yapışkan görünüyorlardı ve genellikle belirli bir olay için uygun olmayan nöbet benzeri, kontrol edilemeyen öfke veya öfke nöbetleri geçirdiler. Bu öfkeler genellikle “hayır” kelimesiyle tetiklenir.

Gençlerde semptomları tetikleyebilecek başka faktörler de vardır. Travmatik bir olay veya kayıp, mani veya depresyonun ilk dönemlerini tetikleyebilir. Daha sonraki bölümler bazen stresli olduğunda bağımsız olarak ortaya çıkar. Ergenlik, özellikle kızlarda adet döngüsü sırasında hastalığı tetikleyen bir diğer risk faktörüdür. Bozukluk başladıktan sonra, tedavi edilmeyen vakaların çoğunda bölümlerin tekrarlaması mümkündür. Bazı araştırmalar, ilk bölümlerden sonra on yıllık bir gecikmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Dörtten fazla semptom devam ederse, ebeveynlerin gençlerinin bir değerlendirmeden geçmesine izin vermeleri önerilir.

Ek olarak, tedavi edilmeyen bipolar bozukluğu olan gençler uyuşturucu ve alkol kötüye kullanımına yol açabilir. Ergenliğe kadar normal bir davranış sergileyen ancak ani başlangıçlar yaşayan bazı ergenler, alkol veya uyuşturucu bağımlılığına karşı daha savunmasızdır. Bu tür maddeleri kötüye kullanan her çocuk veya genç uygun şekilde değerlendirilmelidir. Hastalığın oldukça genetik olduğu durumlar vardır, ancak çevresel faktörler gerçekten ortaya çıkıp çıkmayacağını çok etkiler.

Bipolar bozukluğu olan çocukların özelliklerini daha fazla araştırmak için yapılan çalışmalar vardır. Sonuçlar umut vericidir, dolayısıyla yetişkinler için tedavilerin güvenliği ve etkinliği çocuklar için de uygundur.

Paylaş.

Yazar Hakkında

Yorum Yaz